Proximus

FLOWSPARKS AI Jouw ghostwriter voor een snelle win-win bij een succesvolle contentcreatie

customer-logos-customer-case-proximus

Jan Neels werkt al meer dan tien jaar als learning consultant bij Proximus en heeft in die tijd training en opleiding fundamenteel zien veranderen. De grootste verandering nu is de komst van AI. FLOWSPARKS lanceert de co-author feature. Dat is een AI-feature gebaseerd op het taalmodel achter ChatGPT waarmee auteurs in enkele kliks content kunnen genereren in FLOWSPARKS. ‘De vele templates binnen FLOWSPARKS zetten auteurs die geen didactische achtergrond hebben maar wel interactieve content willen bouwen al enorm op weg. De AI-feature bouwt daarop verder en helpt de auteur die even zonder inspiratie zit op weg met een eerste aanzet van een ingevulde template’, licht Christophe Jacobs, Chief Customer Success Officer bij FLOWSPARKS toe.

Als je weet dat Proximus in 2018 voor zijn 13.500 medewerkers samen ca. 311.000 trainingsuren voorzag, krijg je een idee van de uitdaging waarmee Neels had af te rekenen. Toen er in 2017 een acute nood was aan geavanceerde testen voor certificering van helpdeskmedewerkers, moest Neels dringend op zoek naar een digitale oplossing.

Bij Proximus werkten toen 1.600 operatoren op de helpdesk, samen goed voor 13.000 calls per dag, en 80 procent van die operatoren waren externen.  Om de kwaliteit van de helpdesk te verbeteren, moest Proximus de kennis en knowhow van de operatoren verhogen en goed verankeren. Nu biedt AI veel mogelijkheden om de e-Learnings te verbeteren.

Pilootversie

Proximus werkt al sinds 2022 met AI. ‘Bij de opkomst ervan stelden we ons al de vraag hoe het onze business zou beïnvloeden en hoe we onze mensen daarin moeten begeleiden’, zegt Jan Neels, Digital Learning Specialist bij Proximus. ‘Vanuit mijn expertise was ik vooral benieuwd hoe AI zou kunnen bijdragen aan onze leercultuur en -modules. Ik zag de voordelen van ChatGPT, maar dacht dat het nog handiger zou zijn mocht de authoring tool zelf content genereren, zoals ChatGPT dat doet.’

‘Ik belde naar Christophe om mijn idee met hem te bespreken. Hij zei me niet alleen dat ze hetzelfde idee hadden, maar dat ze daar zelfs al mee bezig waren. Dat is voor mij typisch FLOWSPARKS: ze weten perfect wat hun klanten nodig hebben.’

Proximus werkte dan ook graag mee aan de ontwikkeling van de AI-feature en zat op de eerste rij om de pilootversie te testen. Een grote groep van 38 organisaties meldde zich daarvoor aan. Ongeveer de helft ervan werkte actief mee aan de ontwikkeling van de feature die daardoor vrij snel gevalideerd kon worden.

‘Het was de eerste keer dat we klanten zo intensief betrokken bij de ontwikkeling en dat was best spannend’, geeft Christophe toe. ‘Het is niet omdat wij denken dat we een goed idee hebben, dat onze klanten er enthousiast over zijn. De uitdagingen tijdens het ontwikkelen die we gewoonlijk intern houden, hebben we nu met hen gedeeld.  We zijn van bij het begin ook heel transparant geweest: we weten waaraan we beginnen, maar we weten niet waar we gaan eindigen.’

Het witte-blad-syndroom

Uiteraard kan je er nog altijd voor kiezen om zelf content te gaan maken. Maar als je de templates alvast wilt beginnen invullen met behulp van AI heb je nu een knop ‘AI support’ die je daarbij helpt. Nadat je een template hebt gekozen, brengt die knop je naar een formulier waar je minimale input geeft. Je dient een onderwerp in te vullen en hoe preciezer je dat doet, hoe beter de output. Je kan optioneel ook het doelpubliek, de tone of voice, de expertise van de AI-assistent en de leerduur van je digitale module bepalen. Vervolgens selecteer je de taal waarin je de output wil laten genereren. ‘AI is op zich niet slim en mensen die ChatGPT al gebruikt hebben, weten dat alles staat of valt met goede ‘prompt injection’’, aldus Christophe. ‘Het formulier helpt het achterliggende systeem om een goede prompt te genereren voor het AI-taalmodel.’

Hoe preciezer de input hoe beter de output dus. Daarom krijg je in FLOWSPARKS de mogelijkheid om extra informatie mee te geven, bijlages toe te voegen… FLOWSPARKS maakt daarna een aanzet voor teksten én afbeeldingen!

‘Is dat 100% perfect? Zeker niet. Wat de mens doet, is zeker beter. Maar de feature doet op drie minuten wel wat je anders een paar uur kost en FLOWSPARKS lost daarmee het ‘witte-blad-syndroom’ op’, aldus Christophe. Het zijn de krijtlijnen waarop de auteur nu kan voortbouwen. Het is een belangrijke hulp voor de content creator, want alle velden die achter de template zitten worden automatisch ingevuld.

Quote icon

Een enorme versnelling dankzij FLOWSPARKS

De FLOWSPARKS AI-feature verlaagt enorm de drempel om zelf digitale modules te maken, omdat je niet meer van een wit blad vertrekt. Bovendien is de tijdswinst enorm.

Cybersecurity by design

‘Een belangrijk voordeel van de AI-feature in FLOWSPARKS is de beveiliging’, zegt Jan. ‘Proximus kan geen open source software gebruiken, omdat we onze data uiteraard niet delen. In FLOWSPARKS alleen al werken we met 160 content creators. Je kan er niet van uitgaan dat elk van hen even secuur met beveiliging omgaat. FLOWSPARKS had dat door en heeft voor zijn klanten een beveiligde omgeving gecreëerd.’

‘Onze klanten zijn veelal bewust bezig met datasecurity. We kiezen er daarom voor hen de mogelijkheid te bieden hun eigen open AI-omgeving te delen met FLOWSPARKS, zodat ze binnen onze tool met hun eigen AI-licenties kunnen werken’, licht Christophe toe.

‘Hela Jan, begin eens met een vraag!’

Wat ziet Jan als het grote voordeel van de nieuwe AI-feature, vragen we ons af? ‘Niet iedereen is even sterk in het maken van leermodules. Soms weet je niet goed waarmee je moet beginnen. De drempel om zelf digitale modules te maken wordt nu nog kleiner, omdat je niet meer van een wit blad vertrekt’, zegt hij. ‘Het gaat natuurlijk ook sneller. Ik kan op een voormiddag een volledige module maken die goed ineenzit en die ik aan de content owner kan bezorgen om verder te tweaken.’

‘Wat me erg opviel tijdens de pilootfase is dat je nog meer naar leren geduwd wordt’, gaat Jan verder. Wanneer je bijvoorbeeld een SMARTPAGE maakt, heb je de neiging om te beginnen met een uitleg. De AI-feature begint altijd met een vraag alvorens naar de leerinhoud over te gaan. Nu weet ik ook wel dat het zo moet, maar daarom doe ik dat nog niet altijd. De AI-feature zegt me nu Hela Jan, begin eens met een vraag!’

‘Verder vertrek ik heel vaak vanuit een THEMEPAGE en laat ik daar AI op los. Die gaat verschillende templates toepassen. We maken naar schatting 80 procent van de modules met themapagina’s en SMARTPAGES waar we soms een video aan toevoegen. De andere templates gebruiken we zelden, maar als AI ze kiest, zie je dat ze ook veel beter werken om de leerdoelen te bereiken. Het vraagt van ons mensen enorm veel brainpower om dat allemaal zelf te bedenken. AI doet het in een vingerknip’, aldus Jan.

FLOWSPARKS bood al heel wat ondersteuning en begeleiding in het maken van interactieve e-Learningmodules. AI vult nu de gaten die er nog waren op, door bijvoorbeeld input te verzamelen, teksten te genereren, afbeeldingen voor te stellen…. Daardoor kan je zelf veel sneller focussen op de concrete leerinhouden en de uitwerking ervan’, vult Christophe aan. ‘Je hebt heel snel een MVP (Minimum Viable Product of lees minimaal levensvatbaar product) waarmee je een leernood kan oplossen. Je kan klanten of collega’s gemakkelijk twee, drie alternatieven tonen, op basis waarvan ze beslissen wat ze willen en wat ze verder gaan ontwikkelen.’