flowsparks-resources

Opfriscursus: alles wat jij moet weten

Blog

Terug naar overzicht

De Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus deed jarenlang onderzoek naar het geheugen van mensen. Hij concludeerde dat we na verloop van tijd de informatie die we hebben geleerd vergeten. In feite vergeten we ongeveer 50% van wat we hebben geleerd binnen een uur, 80% binnen 2 dagen en zelfs 90% binnen een maand. Hij vertaalde zijn bevindingen in zijn “vergeetcurve”.opfriscursus-software-blog-vergeetcurve-ebbinghaus

Wat is een opfriscursus?

Refresher training, opfriscursus, herscholing of herhalingstraining is een vorm van training die gericht is op het actualiseren en opfrissen van reeds verworven kennis en vaardigheden. Dit type training zorgt ervoor dat werknemers de veiligheidsrichtlijnen in alle soorten industrieën blijven naleven en volgen. Dit vermindert het risico op ongevallen, incidenten en wettelijke aansprakelijkheid en stimuleert het moreel, de motivatie en het zelfvertrouwen. Het doel is om de inhoud beter te begrijpen, belangrijke principes te herhalen en vaardigheden te verbeteren om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en beste praktijken. Om dit allemaal up to date te kunnen houden, is een complete opfriscursus software suite noodzakelijk. In deze blog leggen wij uit hoe FLOWSPARKS hierbij kan helpen.

Het belang van herhaling

Zijn onderzoek toonde bovendien aan dat door meerdere herhalingen toe te voegen, het vergeten drastisch vermindert. Herhaling op regelmatige tijdstippen kan ervoor zorgen dat mensen op de lange termijn meer onthouden. Dit is ook wat we willen bereiken bij werknemers in een organisatie. Sommige kennis is zo cruciaal dat we het ons niet kunnen veroorloven dat medewerkers die informatie vergeten. We willen niet dat werknemers cyberbeveiligingsregels vergeten, waardoor er een datalek ontstaat, of we willen niet dat een werknemer persoonlijke beschermingsmiddelen vergeet, waardoor er een ongeluk gebeurt. Daarom moeten we deze onderwerpen regelmatig herhalen, dit door middel van opfriscursussen.

opfriscursussen en voorbeelden

Dergelijke opfriscursussen kunnen verschillende vormen aannemen en kunnen ook in verschillende sectoren plaatsvinden. In industriële omgevingen is het bijvoorbeeld nodig om werknemers, bezoekers en aannemers regelmatig bij te scholen over veiligheidsprotocollen, noodprocedures en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Herhaalde training verbetert het bewustzijn van protocollen en veiligheid en vermindert de kans op ongelukken.

Compliance training is ook een belangrijk voorbeeld van opfristraining: werknemers op de hoogte brengen van de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor GDPR of anti-witwaswetgeving. Andere voorbeelden zijn het regelmatig opfrissen van EHBO-vaardigheden en het trainen van werknemers in het gebruik van software die regelmatig wordt bijgewerkt.

Met de goede opfriscursus software is het een heel makkelijk om in te spelen om veranderingen, structurele aanpassingen of herhalings momenten.

De voordelen van een opfriscursus

Dit type training is bedoeld om de kennis en vaardigheden van werknemers op specifieke gebieden op te frissen en te versterken, en biedt mogelijkheden voor voortdurende ontwikkeling na de inwerkperiode. Hier volgen enkele van de belangrijkste voordelen van opfriscursussen:

Verbeterde prestaties

Opfriscursussen helpen werknemers hun vaardigheden te versterken en op de hoogte te blijven van trends in de sector en beste praktijken. Als werknemers beter op de hoogte zijn van de nieuwste vaardigheden en voorschriften, voeren zij hun werk beter en effectiever uit.

Verhoog de motivatie

Het aanbieden van mogelijkheden om voortdurend te leren en vaardigheden te ontwikkelen stuurt een positief signaal naar de werknemers. Dit verbetert de algemene werkomgeving, stimuleert het moreel van werknemers en verhoogt de productiviteit.

Aanpassingen doen bij veranderingen

Dynamische veranderingen, zoals nieuwe regelgeving of markttrends, hebben invloed op zowat elke industrie. Werknemers die bijscholing krijgen hebben een groter vermogen om zich snel aan te passen, waardoor de organisatie de concurrentie voor blijft. Met de FLOWSPARKS opfriscursus software suite kan je deze veranderingen snel verwerken in jouw e-Learning content zodat je kort op de bal kan spelen.

Kostenbesparend

In plaats van te investeren in uitgebreide trainingen voor nieuwe medewerkers, kunnen organisaties hun middelen optimaliseren door te investeren in bestaand personeel door middel van opfriscursussen. Dit vermindert de behoefte aan extra trainingssessies en verlaagt de trainingsgerelateerde kosten.

 

Hoe maak je nu een opfriscursus?

Hoe je een opfriscursus opstelt, hangt natuurlijk af van de doelgroep, het bedrijf en het onderwerp. Dit kan door middel van klassikale training, online training maar ook blended training. Als je kiest voor online training, houd dan rekening met de volgende punten om je opfriscursus echt effectief te maken.

Hou je training kort

Een opfriscursus is anders dan een training voor iemand zonder voorkennis. Identificeer de specifieke kennis of vaardigheden die een update of versterking nodig hebben en richt je daarop.

In FLOWSPARKS kun je de FASTLANE gebruiken om de training zo efficiënt mogelijk te maken voor de gebruiker. In de FASTLANE wordt namelijk een intaketoets gebruikt. Op basis van die intaketoets kan een gebruiker vrijstellingen verdienen. Concreet hoeft de gebruiker dus alleen de voor hem relevante onderdelen te doorlopen en wordt de trainingstijd tot een minimum beperkt. Uiteraard blijft alle informatie beschikbaar en kan deze geraadpleegd worden als de gebruiker daar behoefte aan heeft.

Zet je doelen uit

Bepaal wat gebruikers moeten weten en welke kennis ze moeten versterken. Communiceer deze doelen ook naar de gebruiker. Geef ze een duidelijk beeld van wat ze precies moeten weten, wat er is veranderd en waarom het belangrijk is om deze informatie op te frissen.

Beschikbare middelen

Zorg ervoor dat er bronnen beschikbaar zijn en wijs gebruikers waar ze terecht kunnen voor meer informatie. Dit kan een opfriscursus software platform zijn waar ze toegang hebben tot relevante bronnen of een contactpersoon binnen de organisatie die ze verder kan helpen met vragen.

Communiceer het tijdschema

In het geval van veiligheidstrainingen is er bijvoorbeeld vaak een geldigheidsperiode. Door dit duidelijk te communiceren, kunnen werknemers hierop anticiperen en tijdig stappen ondernemen om hun certificering te verlengen. Dit voorkomt onaangename verrassingen wanneer certificaten stilletjes verlopen zonder dat men zich hiervan bewust is.

In het FLOWSPARKS LMS is het bijvoorbeeld mogelijk om automatische e-mails te laten versturen wanneer de vervaldatum bijna is bereikt.

Neem een kijkje hoe FLOWSPARKS jou kan helpen met jouw opfriscursussen

Heb je hulp nodig bij het opzetten van opfriscursussen? Ben je op zoek naar een complete software suite die dit automatiseert voor jouw organisatie? FLOWSPARKS kan jou helpen! Vraag uw GRATIS demo aan door onderstaand formulier in te vullen en wij nemen direct contact met u op!

 

Vraag een gratis demo aan