SMARTTEST

Gebruik SMARTTEST om
online testen te ontwikkelen

screenshots-smarttest

Combineer verschillende vraagtypen in diagnostische, formatieve of summatieve testen.

screenshots-smarttest

Waarom SMARTTEST?

Gebruik SMARTTEST om online toetsen te ontwikkelen. De mogelijkheden zijn uitgebreid.

Ontwikkel:

 • diagnostische toetsen, waarmee de deelnemer inzicht krijgt in zijn leerproces;
 • formatieve toetsen, waarin de deelnemer oefent en tegelijkertijd leert van de feedback die hij krijgt;
 • summative toetsen, waamee de kennis van de deelnemer getoetst wordt.

Gebruik de vragenbank om toetsvragen op één plek te onderhouden en om efficiënt toetsen te ontwikkelen. Diverse instellingen zoals de keuze voor wel of geen feedback, tijdslimiet en de optie om gegeven antwoorden aan te passen, geven de mogelijkheid een grote variatie aan toetsen te maken.

Toepassing
0-metingen | Instaptoetsen | Tussentoetsen | Verwerkingstoetsen | Eindtoetsen | Examens

Voor de organisatie
MEET DE KENNIS

Diverse testmogelijkheden:

 • checkbox
  Test de kennis van je deelnemers
 • checkbox
  Diverse testmethodes voor verschillende doeleinden
 • checkbox
  Stuurt bij waar nodig
 • checkbox
  Evalueer je eigen content

Voor de deelnemer
TEST DE KENNIS

Diverse testmogelijkheden:

 • checkbox
  Een bewijs van kennis
 • checkbox
  Mogelijkheid tot geven van feedback
 • checkbox
  Evaluatiemoment

De kracht van SMARTTEST

Op basis van casuistiek (formatief)

Zet SMARTTEST in om te oefenen met praktijksituaties. Schets een zo realistische mogelijke casus en stel hierover een specifieke vraag. Door directe feedback vergroot je op effectieve wijze het begrip van de deelnemers.

Als nulmeting (diagnostisch)

Wil je de deelnemers inzicht geven in hun voorkennis? Zet SMARTTEST dan diagnostisch in. Door vragen te clusteren in verschillende vragensets ziet de deelnemer in een oogopslag welke onderwerpen nog aandacht nodig hebben.

Examinerend als afsluiting (summatief)

Gebruik SMARTTEST om te beoordelen of de deelnemer voldoende weet van een bepaald onderwerp. Heeft de deelnemer voldoende kennis opgedaan? Dan is hij geslaagd voor de toets!

SMARTTEST in de praktijk

Met SMARTTEST ontwikkel je online toetsen die op vele manieren inzetbaar zijn.

Hoe werkt SMARTTEST?

De kennis van de deelnemer testen kan met SMARTTEST. Ook benieuwd welke andere templates er zijn om digitaal leren succesvol in te zetten? Ontdek de inspirerende en activerende Smart Templates van FLOWSPARKS.

Bekijk andere mogelijkheden