groep-maatwerk-use-case-header

Groep Maatwerk

Leren mag leuk zijn

groep-maatwerk-logo-use-case

Groep Maatwerk als werkgeversfederatie behartigt de belangen van maatwerkbedrijven. Dat zijn bedrijven en organisaties die aangepaste arbeid verschaffen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Groep Maatwerk werd in 1980 opgericht in Antwerpen als VLAB, de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen en ondersteunt zijn 64 leden door sociaal overleg, door te wegen op het beleid en sectorale standpunten op te bouwen. De leden van Groep Maatwerk stelden in 2020 samen bijna 80 procent van de doelgroepwerknemers in de maatwerksector tewerk, dat zijn in totaal 26.000 maatwerkers en omkaderingspersoneel.

Al die mensen biedt Groep Maatwerk opleidingen aan over de meeste uiteenlopende onderwerpen, zoals veilig sociale media gebruiken, EHBO, opleidingen communiceren, zelfzorg, omgaan met financiële middelen, veiligheidsopleidingen…

Waarom FLOWSPARKS?

‘Zoals veel organisaties moesten we omwille corona een alternatief vinden voor onze live opleidingen’, zegt projectmedewerker e-Learning Jeroen Jonkmans. ‘We zijn beginnen experimenteren met Zoom-calls, maar we merkten al snel dat je maatwerkers geen volledige dag achter een pc kunt zetten. De interactie van een klassikale opleiding bleek toch cruciaal en die vertaal je heel moeilijk naar een Zoom-call.’

Dus zocht Groep Maatwerk naar een alternatief. ‘Toen we e-Learningtools gingen vergelijken, hadden we een duidelijk beeld van wat we nodig hadden. Door een MoSCoW-model (must have, should have, could have and will not have) op te stellen waarin we onze noden duidelijk beschreven, zijn we na een grondig onderzoek overtuigd geraakt van FLOWSPARKS.

‘Het allerbelangrijkste criterium voor ons was dat ons doelpubliek niet zou afhaken tijdens e-Learning. Het gaat veelal om mensen met een cognitieve beperking die wat meer gestimuleerd moeten worden om te leren. Veel tools vielen sowieso al af omdat ze de navigatie niet of onvoldoende intuïtief was, omdat ze visueel niet aantrekkelijk waren, omdat ze niet logisch of gestructureerd aanvoelden…’

64

Leden

26.000

Maatwerkers en omkaderingspersoneel

FLOWSPARKS in de praktijk

FLOWSPARKS voldeed wel aan al onze verwachtingen en staat ons toe de interactiviteit van een klassikale les te behouden. Het is niet louter een tool om informatie aan te bieden, het is tweerichtingsverkeer waarbij mensen keuzes moeten maken en oplossingen moeten geven om verder te gaan. Zo gebruiken we bijvoorbeeld de SMARTGAME waarin de scenario’s verschillen naargelang de keuzes die cursisten maken. Het is niet zoals de fysieke interactie van de klas, maar het is toch heel interactief.’

‘Een zeer belangrijk kenmerk van FLOWSPARKS is de laagdrempelige toegankelijkheid van de leeromgeving. Door de eenvoudige en duidelijke lay-out is het voor de gebruiker gemakkelijk om te navigeren door de e-Learning.’

Wanneer Jeroen terugblikt op zijn eerste ervaringen met FLOWSPARKS moet hij toegeven dat er heel wat trial-and-error aan te pas kwam. ‘Ik heb veel tijd gehad om het allemaal zelf uit te zoeken en dat is in het begin ook nodig om tot iets moois te komen. Maar dat geldt voor elke tool.’

Quote icon

Leren mag leuk zijn

Het allerbelangrijkste criterium voor ons was dat ons doelpubliek niet zou afhaken tijdens e-Learning. Veel tools vielen sowieso al af omdat ze de navigatie niet of onvoldoende intuïtief was, omdat ze visueel niet aantrekkelijk waren, omdat ze niet logisch of gestructureerd aanvoelden… .

Leermotivatie stimuleren

‘Werken met FLOWSPARKS vraagt ook een heel ander didactische aanpak’, stelt Jeroen vast. ‘Digitale leeractiviteiten ‘landen’ anders dan live opleidingen. Omdat de autoriteit van de leraar vooraan de klas wegvalt, kunnen de deelnemers gemakkelijker ‘afschakelen’. Als opleider moet je de leermotivatie stimuleren maar je hebt daar weinig vat op. De e-Learning moet boeiend en grappig zijn. Dankzij de vele Learning Formats die FLOWSPARKS biedt, kan je veel afwisseling in je opleiding steken. Er zijn veel leeractiviteiten waardoor het echt leuk is om een opleiding te volgen.’

‘Het moet ook interactief zijn, je moet keuzemogelijkheden aanbieden, er mag een spelelement in zitten. Leren mag leuk zijn’, aldus Jeroen. ‘Je moet ervoor zorgen dat mensen van bij het begin de connectie maken met hun context en hun werkomgeving, en dat er een duidelijke transfer is naar de wereld die ze herkennen.’

Eigen beeldmateriaal

Om dat te bereiken gebruikt Groep Maatwerk veel video’s en beeldmateriaal dat werd gefilmd of gefotografeerd in de maatwerkbedrijven zelf.

Jeroens ultieme tip? ‘Zorg voor kwalitatief beeldmateriaal en probeer zoveel mogelijk content zelf te maken. Dat is niet vanzelfsprekend, maar met een smartphone met een goeie camera kom je al ver. Het is wel belangrijk dat je vooraf je script goed uitwerkt. En idealiter heb je ook wat filmtechnieken onder de knie.’

Vanuit een grondig vergelijkend onderzoek is gebleken dat FLOWSPARKS voor Jeroen veruit het meest toegankelijke en laagdrempelige op de markt’ is. ‘Dat betekent niet dat het vanzelf gaat. Je moet er nog altijd veel tijd in investeren.’

Aan de slag

met FLOWSPARKS

Flowsparks showcase Groep Maatwerk