BASF-use-case-header

BASF

Je weet dat je de leerdoelen bereikt

basf-use-case-logo

BASF is een koploper in de chemische sector. Maar liefst 111.000 medewerkers ontwikkelen wereldwijd oplossingen en producten voor de meest uiteenlopende klanten en sectoren, van landbouw en transport tot voeding en bouw. In België is BASF sterk vertegenwoordigd met meer dan 4.000 medewerkers in vestigingen op zes locaties over het hele land.

Al die medewerkers moeten opgeleid worden. Het gaat dan in de eerste plaats over veiligheidsinstructies, die heel belangrijk zijn in de chemische sector. Niet alleen de eigen medewerkers, maar ook die van partnerbedrijven op de Antwerpse site zoals Solvay en Air Liquide en de 20.000 contractoren die per jaar kortstondig op de site aanwezig zijn, moeten van een pak veiligheidsmaatregelen op de hoogte zijn.

Uiteraard beperkt de training van al die mensen zich niet tot veiligheidsfilmpjes. Ze moeten ook ingelicht worden over procedures en processen, het gebruik van vergunningen. En voor de eigen medewerkers is er een ruim aanbod van ca. 300 opleidingen en trainingen.

Waarom FLOWSPARKS?

Voor de komst van FLOWSPARKS had BASF Antwerpen geen eigen authoring tool. Hun e-Learningmodules werden ontwikkeld door twee externe firma’s. ‘De content kwam van ons, maar voor de rest zorgden zij’, zegt Alain Molinard, Head of L&D bij BASF Antwerpen.

‘In 2016 overtuigden twee evoluties ons ervan om toch in een eigen tool te investeren. De eerste was een technologische evolutie’, licht Molinard toe. ‘Er kwam een groter aanbod aan degelijke authoring tools waarmee je zelf aan de slag kon, terwijl steeds meer mensen een smartphone of tablet begonnen te gebruiken. En daarnaast stelden we vast we dat het heel moeilijk was om medewerkers die volcontinu in een ploegensysteem meedraaien, uit hun shift te halen om hen overdag in een klaslokaal te zetten.’

Molinard en zijn team stelden zich de vraag of ze alle opleidingen wel klassikaal en overdag moesten blijven aanbieden. ‘Met e-Learning zouden onze mensen eender waar en op om het even welk moment opleidingen kunnen volgen. We hoopten hen op die manier te motiveren om uit eigen beweging trainingen te volgen.’

FLOWSPARKS in de praktijk

Uiteraard had BASF Antwerpen een hele checklist waaraan hun nieuwe e-Learningtool moest voldoen op technisch en vormelijk vlak. Het was de aankoopafdeling die de markt van de e-Learningtools verkende en uiteindelijk FLOWSPARKS aanbeval.

Veel waar voor je geld

‘De prijs van het pakket was zeker niet doorslaggevend’, lacht Molinard. ‘Maar wat je bij FLOWSPARKS voor die prijs krijgt, was dat zeker wel. Daar heeft FLOWSPARKS een serieuze voorsprong op de andere tools. Als je bij aanvang enkel content hebt en voor de rest bij wijze van spreken van niets weet, dan leidt de tool je met een vragenparcours naar de vier of vijf templates uit het ruime aanbod die het meest geschikt zijn om je e-Learning in op te bouwen en je leerdoelen te bereiken.’

‘Wanneer je die templates invult, weet je dat je digitale module het leerdoel zal bereiken, dat het geheel er goed zal uitzien, dat er een goede contentmix is en dat de e-Learning interactief is. Omdat we zelf geen ervaring hadden vonden we dat wel belangrijk. Het heeft ons enorm geholpen. En we hadden nooit het gevoel dat de templates beperkend werken. Integendeel: je hebt altijd de vrijheid om zaken toe te voegen, weg te laten…’

Didactische ondersteuning

Het team van Molinard wilde zelf e-Learning gaan maken, maar het was voor hen minstens zo belangrijk dat ze didactische ondersteuning kregen. ‘We zijn vakspecialisten, maar geen didactische specialisten, terwijl ik net heel veel belang hecht aan de didactische effectiviteit van de trainingen. FLOWSPARKS kon ons op didactisch vlak perfect bijstaan.’

Het L&D-team leerde niet alleen met FLOWSPARKS werken, het kreeg ook nuttige didactische inzichten. ‘Met FLOWSPAKRS leerden we wat werkt en wat niet, wat zinvol en didactisch relevant is om een bepaald leerdoel te bereiken.’

Quote icon

Je weet dat je de leerdoelen bereikt

‘Met FLOWSPAKRS leerden we wat werkt en wat niet, wat zinvol en didactisch relevant is om een bepaald leerdoel te bereiken.’

FLOWSPARKS bij de mensen krijgen

BASF Antwerpen gebruikt FLOWSPARKS al sinds 2017 en kan dus terugblikken op een rijke ervaring met de tool. ‘FLOWSPARKS blijft zich verder ontwikkelen. Er komen altijd relevante templates en functionaliteiten bij’, aldus Molinard. Maar tegelijk waarschuwt hij toekomstige gebruikers: ‘Het is een tool, een programma. Het succes ervan zit in je eigen organisatie. Je kan FLOWSPARKS aanschaffen, maar als niemand er echt mee bezig is, zal het niet veel veranderen. Je moet FLOWSPARKS bij je mensen krijgen. Dat is deels een kwestie van compatibiliteit met anderen systemen zoals SharePoint of een LMS, maar het is cruciaal om een leercultuur te scheppen in je organisatie.’