Praxis

Praktische antwoorden op concrete opleidingsnoden

praxis-logo

Het Nederlandse Praxis vormt samen met het Belgische Brico en BricoPlanit de moedermaatschappij Maxeda DIY Group. Dat is de grootste doe-het-zelfgroep in de Benelux met acht huismerken en meer dan 7.000 medewerkers. Praxis, Brico en BricoPlanit verwelkomen wekelijks ruim anderhalf miljoen bezoekers in 339 winkels en franchisezaken.

In Nederland zijn er drie types Praxis-winkels: Praxis City, Praxis en Praxis Mega. De namen spreken voor zich. Met de franchisewinkels erbij zijn dat 190 winkels, goed voor 3.500 medewerkers. Samen met haar vijf collega’s staat Sophie Hendrix, Manager Learning & Development bij Maxeda in voor het opleiden en ontwikkelen van alle Maxeda-werknemers: zowel winkelmedewerkers als collega’s die op de servicekantoren in Amsterdam en Brussel werken.

In een stroomversnelling

‘Sinds de pandemie is het gebruik van FLOWSPARKS in een stroomversnelling geraakt. We maken nu trainingen in samenwerking met leveranciers over bepaalde producten uit ons assortiment. En er is ook een introductieprogramma voor de Belgische jobstudenten. Die zijn maar kort in dienst, maar ze moeten wel snel een basis meekrijgen over de huisregels, veiligheid etc. FLOWSPARKS is daarvoor de ideale tool.’

De vraag naar bepaalde trainingen komt van iedereen uit de organisatie. Als collega’s bijvoorbeeld moeite hebben met het bestelsysteem, kunnen we dankzij FLOWSPARKS snel een adequaat antwoord bieden. Maar evengoed is het bv. de inkoopafdeling die beslist dat medewerkers op de hoogte moeten zijn van een nieuw product en ons vragen hen daarbij te helpen. Soms nemen we ook zelf initiatief wanneer we opportuniteiten of noden zien.’

Uiteraard hebben de mensen van Learning & Development niet alle kennis om volledig zelfstandig e-Learningmodules te maken en doen ze een beroep op de collega’s met de nodige vakkennis. ‘Eenmaal we van hen de nodige informatie gekregen hebben, maken we onze digitale trajecten of vragen we aan het FLOWSPARKS team om ons daarbij te helpen. Op termijn zouden we wel graag hebben dat de gebruikers zelf e-Learning gaan maken. Maar zover zijn we nog niet.’

Waarom FLOWSPARKS?

Praxis biedt leerprogramma’s en leeractiviteiten aan om mensen zoveel mogelijk te ondersteunen in het uitvoeren van hun job en hun persoonlijke ontwikkeling.

‘We hebben daarbij vier pijlers, zegt Hendrix. ‘Ten eerste veiligheid. Dat gaat bv. over het correcte gebruik van een heftruck of andere transportmiddelen, EHBO en het veilig opslaan van producten in het magazijn. Vakkundigheid en klantvriendelijkheid zijn de tweede en derde. Die pijlers leren medewerkers hoe ze klanten correct en vakkundig adviseren. Dat gaat zowel over productkennis als over omgang met klanten en kennis van DIY. De laatste pijler is leiderschap: hoe geef je leiding, hoe bepaal je de richting waarin medewerkers uitgaan en hoe coach je hen in hun ontwikkeling?’

Praxis werkt sinds 2019 met FLOWSPARKS. ‘Voor we FLOWSPARKS gebruikten, was een deel van onze opleidingen al online. We gebruikten een tool die vrij ingewikkeld was’, vertelt Hendrix. ‘Daardoor was er toch een drempel om e-Learning te maken. We wilden meer inzetten op digitaal leren, maar dat zou met die tool nooit echt een succes geworden zijn. Daarom gingen we op zoek naar een gebruiksvriendelijke tool. Via de Belgische Brico collega’s die FLOWSPARKS al kenden, zijn we met FLOWSPARKS in gesprek gegaan.

Quote icon

Praktische antwoorden op concrete opleidingsnoden

In de toekomst gaan we met FLOWSPARKS meer inzetten op video en infographics zodat de informatie van onze digitale modules hapklaar wordt aangeboden.

FLOWSPARKS in de praktijk

Daarna is Praxis vrij snel aan de slag gegaan met FLOWSPARKS. ‘We zijn begonnen met het digitaliseren van de programma’s over ons assortiment: waar bestaat het uit, welke gebruikstips kan je daarbij geven, hoe adviseer je klanten het beste…? Dat deden we aan de hand van Smart Program THEMEPAGE en de Learning Formats Smartmagazine, Smartpages, Onthespot, Storywise…’

Eenmaal die digitale leermodules op punt stonden, maakten Hendrix en haar collega’s introductieprogramma’s voor de nieuwe winkelmedewerkers. Een voorstelling van het bedrijf en de winkels met daarbij uiteraard modules over veiligheid en klantgerichtheid.

Perfecte mix van theorie en praktijk

Die modules krijgen nieuwe collega’s in de eerste paar weken te verwerken. Praxis kiest daarbij voor een hybride aanpak waarbij de theorie digitaal wordt gegeven, maar de medewerkers ook gedrukte werkbladen meekrijgen om in de winkels zelf mee aan de slag te gaan. Zo moeten ze bijvoorbeeld een plattegrond maken van de winkel om te leren wat waar staat. Ze hebben spiekbriefjes voor klantvriendelijkheid en interviewvragen voor een collega. Medewerkers krijgen de opdracht om in de winkel rond te lopen en onveilige situaties te noteren, als die er al zijn. ‘Dat gebeurt in overleg met de winkelmanager die een planning maakt en bijhoudt hoe ver zijn mensen staan met het programma’, aldus Hendrix.

Meer microlearning in de toekomst

Praxis medewerkers die FLOWSPARKS gebruiken zijn positief. ‘Het ziet er goed uit en het is leuk en eenvoudig om mee te werken. Persoonlijk vind ik het fijn dat je makkelijk en snel modules in meerdere talen kunt opstellen. Dat is met andere tools meestal een pak complexer. En heel leuk: FLOWSPARKS ontwikkelt zich snel door. Er komen continu nieuwe features en handige templates bij, waardoor je er steeds meer mee kan doen en er steeds meer variatie in het aanbod zit.’

Voor Hendrix staat het vast dat Praxis steeds meer gebruik gaat maken van FLOWSPARKS. ‘We gaan inzetten op microlearning, zodat medewerkers het snel en makkelijk op de werkvloer kunnen gebruiken. Het liefst ook nog gepersonaliseerd, op basis van hun kennisniveau. Nu zijn onze e-Learningmodules nog redelijk tekstueel, maar we zullen meer evolueren naar video en infographics zodat de informatie hapklaar wordt aangeboden’, zegt ze. ‘Dat moet ook de drempel verlagen om aan kennisdeling te doen. Mensen gaan sneller een video maken op de werkvloer dan dat ze in hun pen kruipen.’